Cookies zijn kleine bestandjes die door vrijwel alle websites worden gebruikt om bezoekersgedrag te meten voor marketingdoeleinden. Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe EU cookiewet van kracht geworden. Deze cookiewet richt zich met name op 2 belangrijke punten:

Informatie verstrekken
Bezoekers van een website moeten voldoende geïnformeerd worden over het plaatsen en gebruiken van de cookies tijdens hun websitebezoek.

Toestemming vragen
Daarnaast moet de bezoeker om toestemming worden gevraagd voordat cookies worden geplaatst. In de Europese wetgeving geldt overigens ook voor browser-fingerprinting dezelfde regelgeving. In de Europese cookiewet staat wel (dit geldt overigens niet voor de uitgebreidere Nederlandse cookiewet) dat van de browserinstellingen van een bezoeker zonder diens toestemming gebruik gemaakt mag worden. Functionele cookies vallen niet onder de strenge wetgeving, omdat deze noodzakelijk zijn voor de functionaliteiten en elektronische communicatie van een website.
Tot nog toe was het dus zo dat de meeste bezoekers van een website zich helemaal niet bewust waren van deze cookies. Veel mensen zien dat als een inbreuk op hun privacy. Dat is de reden waarom deze nieuwe Europese wetgeving is ontworpen.

Wat moeten website bezitters doen?
Ben je de eigenaar van een website, dan moet je dus aan de nieuwe regelgeving voldoen. Ga daarom na of je website cookies plaatst en, zo ja, wat voor soort. Zogenaamde “third party” cookies moet je vermelden in je privacy verklaring op je site. Dit soort cookies wordt geplaatst doordat je bijvoorbeeld een advertentie van een andere website op je website plaatst. De eigenaar van de andere website is in principe verantwoordelijk. Toch is het verstandig dit wel te melden aan je bezoekers door het in je privacy verklaring te noemen.
Daarnaast moet je natuurlijk je bezoekers bij hun eerste bezoek aan je website om toestemming vragen de cookies op je website te plaatsen.

Opmerkingen voor dit bericht zijn gesloten.